Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Stara Zagora|Стара Загора] Business| Бизнес

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Stara Zagora|Стара Загора] Business| Бизнес

  Тема за икономиката на Стара Загора и областта
  Last edited by Jo_St; 11th January 2018, 21:30.

 • #2
  15 хиляди фирми с близо 100 хиляди работници в Старозагорска област са произвели през 2016 г. продукция за 7 милиарда лева

  _NSI


  По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 14 966 нефинансови предприятия от област Стара Загора, в които са заети 98 437 лица. Най-голяма е групата на микропредприятията, с персонал до 9 заети – 13 777 предприятия. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 980, а на средните (50 – 249 заети) е 177. Големите предприятия с над 250 заети са 32.

  Произведената продукция в област Стара Загора през 2016 г. възлиза на 6 997 млн. лв., като е отчетен спад от 0.4% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където е създадена 35.8% от произведената продукция.

  През 2016 година активните предприятия в област Стара Загора са реализирали приходи от дейността си в размер на 9 958 млн. лева. Отчетен е ръст от 0.6% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 9 227 млн. лв., което е с 0.2% по-малко в сравнение с 2015 година.

  Нетните приходи от продажби в област Стара Загора достигат 9 231 млн. лв., като е отчетено намаление от 0.7% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 53.8%, а предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и от сектор „Строителство“ съответно 30.4 и 4.0%.
  567685

  През 2016 година 69.6% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 16.8% със загуба и 13.6% с нулев резултат.
  Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора – 9 064 или 60.6% и в община Казанлък – 3 107 или 20.8%., а най – малък в община Николаево, където развиват дейност 88 предприятия или 0.6% от общия брой за областта.

  Методологични бележки

  Обхват и източници на информация – обект на изследване са нефинансовите предприятия в страната, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Основен източник на информацията е годишният отчет на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс.

  Брой предприятия – всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.

  Оборотът включва стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

  Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

  https://stzagora.net/2018/01/11/15-%...D%D0%B8%D1%86/

  Comment


  • #3
   Пускам и тук новината


   Ново развитие по казуса "Бедечка"


   Зелена светлина за индустриална зона "Загоре"   Държавата ще финансира изграждането на инфраструктурата на бъдещата индустриална зона „Загоре“. Решението оповести за Радио Стара Загора кметът Живко Тодоров след проведена днес работна среща с министъра на икономиката Емил Караниколов. Новината идва след месеци интензивни преговори между местната власт, работодателски организации и ресорното министерство за развитие на бизнес парк в областния град.

   Община Стара Загора ще участва със 150 дка общинска земя. Теренът се намира в квартал „Зора“, в района на някогашното опитно поле. Съвместното дружество между централната и местната власт ще бъде вписано в Търговския регистър до седмица. Очаква се в новото юридическо лице преобладаващо участие да има Общината с 51%.

   Инвеститорският интерес към Стара Загора ще расте предвид новите възможности и благоприятната бизнес среда,прогнозира Живко Тодоров.

   Има развитие и по спорния казус „Бедечка“. До края на месеца се очаква правителството да смени собствеността на военни терени, които да предостави на Община Стара Загора. С тях ще стане замяната на земи в едноименния район, съобщи кметът Тодоров.

   Цялото интервю на Таня Балабанова с кмета на Стара Загора Живко Тодоров чуйте в звуковия файл:

   http://bnr.bg/starazagora/post/10091...na-zona-zagore

   Comment


   • #4
    Тази снимка е уникат, защото това място до Трета поликлиника на Патриарха ВИНАГИ е заключено и няма как да се надникне и види какво става вътре.
    По случайност веднъж минавах там и то беше отворено и снимах.
    Очевидно ще е някакъв строеж, но какъв нямам идея.

    Comment


    • #5
     Чуждестранните преки инвестиции в област Стара Загора към 31.12.2016 г. са близо 1 милиард евро

     януари 12, 2018

     STZAGORA.NET

     _NSI
     По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2016 г. възлизат на 921.0 млн. евро, което е с 10.0% по-малко в сравнение с 2015 г.

     През 2016 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 892.7 млн. евро. Тази дейност формира 96.9% от общия обем на ПЧИ в област Стара Загора, а относителният й дял нараства с 0.4% спрямо предходната година.

     С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово – 646.8 млн. евро, следвана от община Стара Загора – 146.4 млн. евро и община Казанлък – 85.5 млн. евро.
     22436576

     B, C, D, E – Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
     G, H, I – Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство
     Други дейности – Селско, горско и рибно стопанство; строителство; създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; операции с недвижими имоти; професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности; други услуги

     Методологични бележки

     Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие – резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

     Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от:

     • чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
     • плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
     • минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.
     https://stzagora.net/2018/01/12/%d1%...-%d0%be%d0%b1/

     Comment


     • #6
      Има спад на инвестициите в областта, само в град Стара Загора инвестициите са с около 30 млн повече

      Comment


      • #7
       Originally posted by Jo_St View Post
       Има спад на инвестициите в областта, само в град Стара Загора инвестициите са с около 30 млн повече
       Това е много добре за град Стара Загора.
       Отделно за областта е добре да се отбележи, че в "Арсенал" АД няма ПЧИ (преки чуждестранни инвестиции), защото е българска държавна компания.

       Comment


       • #8
        Stara Zagora is increasingly popular amongst expats. More information for moving into the city just below:

        Living in Stara Zagora

        Known as 'The City of Linden Trees', Stara Zagora is famed for its clean and straight streets as well as being the home of famous Bulgarian poets such as Geo Milev and Petko Slaveykov. Due its locality in the south of Bulgaria, people in living in Stara Zagora enjoy a continental climate with cool winters and hot summers. There's also a lot of history for any expatriate in Stara Zagora to take in. In the center of the city, remnants of the old Roman town of 'Augusta Traiana' can still be found in the Roman Amphitheater. Expats living in Stara Zagora should also check out the Neolithic Dwellings Museum which contains the ruins of two of the oldest buildings in the world. Living in Stara Zagora may feel a little strange at first, but InterNations can help you settle in. As a network with more than one million members, the website allows expats to meet up and socialize with one another. Some members may have good knowledge of the area and will be able to assist you in getting a feel for life in a new city.

        Moving to Stara Zagora

        Relocating is almost always a daunting experience, but expats moving to Stara Zagora need not fear. Bulgaria may have been part of the old Eastern Bloc, but in Stara Zagora you will find a young and western vibe. Its tree-lined streets are home to many cafes and you'll find a number of places that are perfect for meeting friends and family. Those moving to Stara Zagora will also find that it is home to one of the most beautiful parks in the whole of the country. Sports lovers have much to keep them occupied as the city has a number of facilities, while the local soccer team plays in the top flight of the Bulgarian league. In addition, InterNations’ Expat Magazine offers valuable insights into expatriation relevant topics such as dealing with cultural differences or expat insurance and finance.

        Working in Stara Zagora

        Stara Zagora is one of Bulgaria's main centers for industry. Its gross domestic product is in excess of most other parts of the country and has increased greatly since the turn of the millennium. Manufacturing is a major source of employment for people in the wider Stara Zagora region, with more than 1,300 companies currently in operation. Expatriates in Stara Zagora may also find opportunities in construction, but the biggest sector is in fact retail and wholesale trade, employing around 56,000 workers. InterNations' discussion groups and forums can give you to gain a first insight into what working in Stara Zagora or Bulgaria in general is like. Simply get in touch with fellow member s who have already made the move.

        https://www.internations.org/stara-zagora-expats

        Comment


        • #9
         Над 108,5 млн. лева е бюджетът на Община Стара Загора за 2018 г.

         31.01.2018


         https://www.infoz.bg/region/stara-za...gora-za-2018-g
         Last edited by VODA; 2nd February 2018, 20:58.

         Comment


         • #10
          Стара Загора

          Икономическите успехи и изключителното развитие на община Стара Загора могат да са модел за подражание за целия континент.

          Градът е с един от най-високите показатели за усвояване на европейски средства в страната, а област Стара Загора има втория най-висок регионален БВП след този на София-град.

          https://evamaydell.eu/regioni/stara-zagora/

          Comment


          • #11
           Много добра находка!

           Comment


           • #12
            We believe in the long-term approach to creating sustainable value for our business and our stakeholders

            Nikos Zois, General Manager of Zagorka AD

            Zagorka brewery, established in Stara Zagora, enters in its second century of operation. In 1994, Zagorka AD became part of the HEINEKEN global family. Since then, for more than 20 years now, over 133 million euro have been invested in Zagorka AD for processes modernisation and increase
            of the production capacity. Currently, the brewery in Stara Zagora is one of the most modern and innovative in the region of Central and Eastern Europe. Nikos Zois is General Manager of Zagorka AD since June, 2016.


            Sustainability has been at the core of Zagorka's business strategy for years. where do you focus your sustainable development efforts at present and what goals are you striving to achieve?

            We at Zagorka believe that a successful business is a sustainable business. As a company with over 110 years of history, a company with a portfolio of brands that Bulgarians love, a company which is part of the most international brewer worldwide – Heineken, we believe in the long-term approach to creating sustainable value for our business and our stakeholders.
            Our corporate social responsibility is incorporated within the Brewing a Better World platform, which is a business imperative for Heineken, and Zagorka applies it in Bulgaria.
            A long-term project in Bulgaria, which we take very seriously is Zagorka Green Fund. We launched Zagorka Green Fund in 2011, and this year marks its seventh edition.
            In 2016, we also commenced with initiatives related to responsible consumption. These initiatives include our own campaign Game Over – Alcohol is not a Game, which focuses upon the harm of underage alcohol consumption. In 2016 Heineken announced a significant global partnership with Formula One Management, and ran the campaign for responsible consumption stating "If you drive, never drink" with ambassador Sir Jackie Stewart." In 2017 we continue to actively communicate the problem related to alcohol consumption by minors.
            In 2017 we published our third annual Sustainability Report, where we summarise the progress related to the platform Brewing a Better World. At Zagorka we set focus on protecting water resources, reducing CO2 emissions, sourcing sustainability, promoting health and safety, advocating responsible consumption and support for the local communities. A major goal for the company is to have influence in the spheres in which it operates and to which it can bring positive change.

            Protecting water resources, reducing CO2 emissions and advocating responsible consumption is Zagorka's focus.

            Also, 100% of the fridges purchased by Zagorka over the past year are energy efficient. This is part of the long term Heineken policy to have “green” fridges, which save 30% energy.
            In regard to sustainable resources, the endeavors of Zagorka are directed to maintaining a sustainable supply chain, based on buying materials from Bulgarian suppliers and support for the Bulgarian economy.

            Zagorka reported a recordhigh operating profit in 2016. What are the main factors influencing your performance?

            Zagorka AD continues to maintain its excellent financial performance as a company oriented towards providing high quality and innovative products, inspirational campaigns, and implementing very good green initiatives, which are part of the platform Brewing a Better World. We are also oriented toward efficient processes, and rely on our very capable and engaged people. The last green action through our brand Ariana was to remove the upper paper label from our PET bottles, having partnership with ECOPACK
            Bulgaria and WWF Bulgaria – we help nature in a positive campaign, which is very well accepted from our consumers.

            73 litres is the average annual per capita consumption of beer in Bulgaria.

            Which segments do you view as the most promising in terms of sales growth?

            The trend we actively see in the premium beers segment is related to new tastes and ingredients. The global trend regarding health, which is coming to Bulgaria as well, is focused in the low and no alcohol products. Bulgaria's beer sales hit an eight-year high in 2016.

            What main trends do you see shaping up the local beer market in the short term?

            Bulgaria has long brewing traditions and consumers are well aware of the qualities of good beer. According to data of the Union of Brewers in Bulgaria, in 2016, the volume of the beer market has reached 5.2 million hectolitres and average consumption per capita of 73 litres.
            When we refer to trends and development, at the present moment, they are directed toward innovations in main segments, which are to answer to the needs of the consumers. We can expect new offers, as well as we hope for active discussion related to the positive story of beer.

            What are your investment plans for the next three years?

            We plan additional investments in our brewery in Stara Zagora, we also focus on responsible energy and water use and applying state-ofthe art practices within the working process.
            The health and safety of our employees will continue to be very important to us, alongside the care for the local community and responsible consumption. No business plan will work without people, and our priority will be precisely this – the development and care for the people.
            The Zagorka brewery is one of the most modern and innovative enterprises within the Heineken group and we are very proud of the fact that we have a brewery, which has managed to keep its traditions and identity and at the same time creates innovations.

            http://top100.seenews.com/wp-content...P-100-2017.pdf

            Comment

            Working...
            X